Regio – Stichting Keelbos is tijdens het hoger beroep bij de Raad van State in het gelijk gesteld. Inzet was de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden om handhavend op te treden tegen de nachtelijke afsluiting van de parkeerterreinen bij De Kibbelkoele door Staatsbosbeheer. Stichting Platform Keelbos, die opkomt voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, had hiertegen bezwaar gemaakt.

De uitspraak houdt in, dat het college van burgemeester en wethouders van Coevorden een nieuw besluit moet nemen. Bovendien moet het college de proceskosten vergoeden tot 171,65 euro, evenals het bedrag voor de behandeling van het hoger beroep en griffierecht van 877 euro.

Staatsbosbeheer nam de maatregel om ‘s nachts de rust in het gebied te waarborgen. Platform Keelbos heeft hiertegen bezwaar gemaakt, omdat deze parkeerplaatsen en het rondom gelegen bos onderdeel zijn van een homo-ontmoetingsplek (hop). Eerder oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland, dat de stichting geen belanghebbende bij de procedure is. De afsluiting in de nachtelijke uren geldt voor iedereen en niet alleen voor bezoekers aan de ontmoetingsplek. Bovendien zijn de parkeerterreinen overdag nog altijd als ontmoetingsplek te gebruiken, aldus de rechtbank.

De stichting vindt dat zij wél belanghebbende is, omdat zij opkomt voor de belangen van de bezoekers en is dus nu in het gelijk gesteld. Hun belangen onderscheiden zich, zo vindt het platform, van die van andere gebruikers van de parkeerterreinen, omdat deze bezoekers juist in de nachtelijke uren gebruikmaken van de parkeerterreinen.

“Zij waren met name in de nachtelijke uren de enige gebruikers van het recreatiegebied en er is geen vervangende locatie beschikbaar gesteld waar hop-recreatie ongestoord kan plaatsvinden”, aldus de Stichting. De Stichting heeft verklaard dat het aanwezig zijn van een parkeerterrein een voorwaarde is, om gebruik te kunnen maken van een hop, bezoekers elkaar ook op de parkeerterreinen ontmoeten en bijvoorbeeld op koude dagen daar in de auto’s samenkomen.”

In juli 2016 nam de gemeente Coevorden in overleg met omwonenden, Staatsbosbeheer en de politie maatregelen om seks in het openbaar tegen te gaan. Door de activiteiten zou een kinderfeestje zijn verstoord. De maatregelen waren extra toezicht, handhaving op de overlast, de mogelijkheid tot aanhouding, bekeuring en gebiedsontzegging.

Foto: Persbureau Drenthe/Herman van Oost.