Coevorden – Jongerenraad Coevorden laat weten, dat de afgelopen periode ontwikkelingen zijn doorgevoerd. “Zo kunnen wij efficiënter te werk gaan en meer aansluiten bij de behoeftes van vandaag de dag. Wij werken nu vanuit vaste commissies om de structuur te bewaken en voortgang te blijven behouden.”

De commissie advies en inbreng heeft adviezen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Veilig uitgaan

De jongerenraad heeft veel signalen ontvangen van voornamelijk vrouwen over het uitgaansleven. “De conclusie is, dat zij zich niet altijd veilig voelen. De ontwikkelingen moeten har worden aangepakt. Verder zien we veel vernielingen in de binnenstad. In diverse gemeenten wordt een convenant ‘Veilig uitgaan’ ingesteld, waarin afspraken staan tussen alle betrokken partijen. Het belangrijkste doel is om een grotere veiligheidsbeleving te creëren.”

In het verleden heeft de Jongerenraad aandacht gevraagd voor onder andere de zichtbaarheid van de boa’s. “Het is al verbeterd, maar wij zien graag, dat de boa’s in de gemeente Coevorden een dienstvoertuig krijgen, voorzien van bestickering in de landelijke huisstijl.” Verder ziet de jongerenraad graag, dat wordt nagedacht over het aanstellen van een jeugd-boa.

Verkeersveiligheid

De jongerenraad richt het vizier daarnaast op de de verkeerssituatie aan de Van Heutszsingel bij de Albert Heijn. “Wij zien onveilige situaties door verkeerd geparkeerde voertuigen. Inmiddels heeft de gemeente naar aanleiding van ons advies een extra kruis geplaatst op het wegdek. Wij hopen hiermee dat bestuurders extra attent wordt gemaakt op het feit dat hier niet geparkeerd mag worden.” Verder worden voorrangsfouten en hoge snelheden genoemd. “Aan het plein is een basisschool en de Albert Heijn gevestigd.” De jongerenraad meldt, dat vele scholieren van De Nieuwe Veste eten en drinken halen bij de supermarkt. “Door het verkeerd parkeren zijn fietsers en voetgangers geneigd om de weg op te gaan. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.” Het advies is om er stenen met daarop tekens voor een parkeerverbod te plaatsen en een duidelijker belijning toe te passen voor de fietsers.

Het plein is jaren geleden overigens als shared space aangelegd, maar door allerlei aanpassingen als het aanbrengen van zebrapaden is dit principe doorbroken.