Meppen – Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe, bezoekt op vrijdag 12 mei -de Internationale Dag van de Verpleging- de expositie ‘Wat een beeld van een verpleegkundige’ in Het Buitengasthuis in Meppen. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur.

Klijnsma gaat tijdens dit bezoek in gesprek met Drentse verpleegkundigen en verzorgenden van Icare, Treant, GGD Drenthe, Interzorg en Zorggroep Drenthe. Het gesprek gaat over heden en toekomst van de verpleegkundige beroepsuitoefening in Drenthe. Wethouder Joop Slomp van de gemeente Coevorden is ook aanwezig. Innovaties, zeggenschap, werkdruk en beroepstrots staan op de agenda. Ook komt de rol van de provincie Drenthe aan de orde komen ten aanzien van een dementievriendelijke samenleving en afstemming tussen de domeinen Zorg en Welzijn.

Projectleider Johan Lambregts: “Juist in Drenthe met een vergrijzende bevolking is het werk van verpleegkundigen en verzorgenden zeer relevant voor een toegankelijke zorg. Dat is één van de lessen uit de coronapandemie. Tegelijkertijd zijn er minder jongeren beschikbaar voor een baan in de verpleegkunde. Dat vraagt om een andere kijk op verpleegkundige zorg. Genoeg redenen om juist op 12 mei hierover in gesprek te gaan.”

Dag van de Verpleging

Met de Dag van de Verpleging wordt de geboortedag van Florence Nightingale herdacht (12 mei 1820). In Nederland wordt die dag gevierd sinds 1964. De Dag van de Verpleging ontstond in tijden van grote tekorten aan verpleegkundigen. Dat is nog steeds actueel. De dag heeft ten doel een beter aanzien en imago van de verpleging te bewerkstelligen. Daarnaast is het doel om bij te dragen aan het aantrekken van nieuwe mensen voor het vak én het behoud van werkende verpleegkundigen.

Wat een beeld van een verpleegkundige

Voor realistisch beroepsbeeld toont Het Buitengasthuis in Meppen de expositie ‘Wat een beeld van een verpleegkundige’. Deze expositie heeft als thema het publieke imago én de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. De expositie leent zich bij uitstek voor een gesprek of discussie over het vak van verpleegkundigen en verzorgenden in het verleden, heden en de toekomst.