Oosterhesselen – Iedereen hoort wel eens muziek op radio of tv die herinnert aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd de activiteit en de beleving versterken het luisteren. Met dit uitgangspunt heeft muziekpedagoog een cursus opgezet, die wordt gehouden in dorpshuis De Hesselerhof in Oosterhesselen.

Tijdens de bijeenkomst wordt naar muziek geluisterd, terwijl er een activiteit gedaan wordt in de vorm van onder andere kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets opschrijven of tekenen, maat tikken, turven en een quiz.

De activiteiten zorgen ervoor dat er scherper wordt geluisterd. Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten, structuur, betekenis en de sfeer van muziek. Dit alles speelt zich af in een ongedwongen sfeer. Voorkennis is niet nodig.

De muziek is van alle tijden, van Janequin en Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek. Programmamuziek -muziek met een verhaal of een beeld- heeft de overhand. Er is een grote voorraad aan luistervoorbeelden, waaruit de deelnemers ook zelf keuzes kunnen aangeven.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en kan desgewenst worden uitgebreid. De bijeenkomsten in De Hesselerhof zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Onderlinge afstand is goed mogelijk en er is goede ventilatie. Het minimumaantal deelnemers is tien. De kosten zijn 90 euro voor de zes bijeenkomsten. Dat is inclusief zaalhuur, koffie en materiaalkosten. De cursusdagen zijn 13, 20 en 27 oktober en 10, 17 en 24 november. Aanmelden kan bij Jan Kruimink via j.kruimink@live.nl of 06-55932147.