Coevorden – Inwoners van de gemeente Coevorden met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente hebben voor 1 maart automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening ontvangen. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag nog tot en met 31 maart aanvragen. Het gaat om mensen met een inkomen in januari, februari of maart van dit jaar tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm.

Door een wetswijziging van het Rijk wordt pas rond de zomer het precieze bedrag van de energietoeslag voor 2023 bekend. Gemeenten mogen pas na de invoering van de wetswijziging de energietoeslag uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Coevorden gebruik.

Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen het voorschot van de energietoeslag dus automatisch. Het betreft inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.

Alle informatie over onder andere het aanvragen van een energietoeslag staat is te lezen via deze link op de website van de gemeente.

Hulp bij aanvragen

Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de stichting invulbrigade gemeente Coevorden bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op maandag van 10.30 tot 11.30 uur, op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulbrigade is elke woensdag van 10:00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek en bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 tijdens het inloopspreekuur op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.