Gees – De vereniging CPO Gees-Klimop, Bijker Advies en DAAD Architecten houden vandaag, maandag 28 november, van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen op de locatie van de voormalige basisschool aan de Wethouder H. Euvingstraat.

Er wordt verteld over de plannen en er zijn tekeningen te bekijken. In Gees werken de gemeente en Plaatselijk Belang Gees al een tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten dachten inwoners van Gees mee over de invulling van deze plek. Samen met de gemeente is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Voor dit doel is de vereniging CPO Gees-Klimop opgericht.

Zie ook:

Gemeente verkoopt locatie voormalige Klimopschool Gees