Dalerpeel – Dit jaar wordt honderd jaar onderwijs in Dalerpeel en Nieuwe Krim gevierd. Dat gaat gepaard met onder andere een fototentoonstelling over de school, de leerlingen en personeelsleden. De commissie 100 jaar CBS Willem-Alexander, bestaande uit oud-leerlingen, leerkrachten en inwoners, is druk bezig met de voorbereidingen. De expositie wordt geopend op vrijdag 9 juni in MFA Het Spectrum in Dalerpeel.

Te zien is hoe noeste veenarbeiders van toen de basis hebben gelegd voor het onderwijs van nu. Er worden enkele interviews met oud-leerlingen en oud-leerkrachten gehouden en met een gezin waarvan tien kinderen de oude scholen hebben bezocht. De expositie duurt tot en met zondag 11 juni.

In de week erna vertellen de leerkrachten van de huidige Willem Alexanderschool hoe het onderwijs vroeger was. Zij tonen foto’s, maar laten ook zien hoe het schoolplein van toen eruit zag, welke lesmaterialen er waren en welke spelletjes er gespeeld werden.

Ruim honderd jaar geleden: het was een bijzonder plek in de venen. Een kaarsrechte wijk, een landweg ernaast, hier en daar wat huisjes; keten en hutten tot ver in het veld. Daartussen stond een kerkje met een pastorie, in de volksmond de Pietereuliebusse genoemd. Er leefde een wens onder de bewoners: een eigen school. De kinderen moesten deren langs allerlei zandpaadjes en een slecht verharde zandweg naar de openbare school in Steenwijksmoer. Dat wilden de bewoners graag anders.

Op 23 februari 1923 waren de tekeningen voor een tweeklassige school klaar en werd de leenovereenkomst gesloten. In Nieuwe Krim werd hiermee de basis gelegd voor een historische gebeurtenis. In hetzelfde jaar werd de eerste christelijke school geopend voor Nieuwe Krim en Dalerpeel.

De drie scholen die Nieuwe Krim en Dalerpeel hebben meegemaakt. Onderaan de huidige Willem Alexanderschool in Dalerpeel.