Coevorden – Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden houdt zaterdag 5 oktober in het Hervormd Ontmoetingscentrum aan de Kromme Elleboog 10 haar jaarlijkse Historische Dag. Het thema is ditmaal het leven van Aleida Kramer en de geschiedenis van het ziekenhuis.

Het programma van de historische vereniging begint om 10.00 uur en duurt tot circa 14.30 uur. Huib Minderhoud verzorgt een lezing over het thema. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan Het Arsenaal. Daar zijn beelden te zien van de Aleida Kramerstichting en een maquette van het ziekenhuis van de hand van Jan Abbing.