Coevorden – De gemeente werkt momenteel met man en macht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De bestrijding ervan wordt bemoeilijkt door het warmere weer, waardoor de rups zich zeer snel kan ontwikkelen, en door het gebrek aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de rups. Daardoor is de overlast uitzonderlijk groot.

De gemeente legt de prioriteit bij het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups bij scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen. Daarna worden binnen de grenzen van de bebouwde kom van iedere kern de nesten zoveel mogelijk verwijderd. Als er nog capaciteit is, volgen de schoolroutes in het buitengebied en overige fietspaden en wegen buiten de bebouwde kom. Tot slot komen andere locaties buiten de bebouwde kom in beeld.

Preventieve bestrijding

De gemeente geeft al enkele jaren invulling aan preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Zo zijn aan het einde van de zomer in 2018 locaties in beeld gebracht waarbij bomen besmet zijn geraakt. Op deze gevoelige locaties is vanaf april van dit jaar preventief ingegrepen. Tot dit jaar had deze preventieve bestrijding effect en was de overlast, in vergelijking tot dit jaar, beperkt. Op het moment dat nestvorming op deze locaties werd gesignaleerd, heeft de gemeente waarschuwingslinten om de desbetreffende bomen geplaatst en een extern bedrijf ingeschakeld om de rupsen en hun haren te vernietigen.

Door het relatief droge en warme voorjaar konden veel eitjes uitkomen en groeide de rups zo snel, dat de preventieve werking nagenoeg teniet werd gedaan. Vanwege het feit dat inmiddels alle eikenbomen besmet zijn geraakt, is het inmiddels vrijwel een onmogelijke opgave om ze allemaal te voorzien van een waarschuwingslint.

Alert blijven

Het is belangrijk, dat inwoners alert blijven. Het advies is om zoveel mogelijk eikenbomen en routes met rood-wit waarschuwingslint te mijden. In het geval dat dit niet mogelijk is, draag dan lichaamsbedekkende kleding. Daarnaast is het belangrijk om de rups niet zelf te bestrijden. De rupsen verliezen hierdoor hun brandharen, waardoor juist meer risico op aanraking ontstaat.