Regio – Cees Bijl treedt per 1 december 2021 terug als gedeputeerde van de provincie Drenthe. De 66-jarige Bijl, die vijf jaar geleden zijn baan als burgemeester van Emmen verruilde voor die van gedeputeerde, gaat dan met pensioen. De PvdA-bestuurder geeft aan dat het zijn persoonlijke wens is een volgende levensfase in te gaan, waarin de agenda minder dominant is.

Bijl benadrukt dat zijn besluit niet is ingegeven door politieke of relationele overwegingen: “De samenwerking in ons college en met Provinciale Staten ervaar ik als vriendschappelijk en collegiaal. Dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie. Door mijn voornemen terug te treden nu kenbaar te maken, kan de PvdA in alle rust op een goede manier in de opvolging voorzien.”

Cees Bijl begon 43 jaar geleden zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid en later als wethouder van Enkhuizen. Vervolgens was hij burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarderadeel, Meppel en Emmen. In die laatste gemeente, waar hij vijftien jaar burgemeester was, had hij al aangegeven geen vierde termijn te ambiëren. Daarmee was Bijl in 2016 voor de PvdA de aangewezen persoon om in het college van Gedeputeerde Staten Ard van der Tuuk op te volgen. In 2019 won de PvdA met Bijl als lijsttrekker de Provinciale Statenverkiezingen.

Met dankbaarheid kijkt Bijl terug op zijn loopbaan van 43 jaar in het openbaar bestuur: “Ik had het voorrecht van mijn hobby mijn werk te mogen maken en heb daarin altijd veel vertrouwen en steun ervaren. Na 1 december zal ik zeker maatschappelijk betrokken en actief blijven, maar wel met een andere invulling van de agenda.”