Coevorden – Feyen aan de Data in Coevorden heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Feyen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Feyen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Feyen is een groothandel voor de inkoop en verzorging van koffiemachines en koffie. Het bedrijf heeft een eigen technische dienst en levert een compleet assortiment van veelal gecertificeerde food- en non-foodproducten voor in en rond de koffiemachine. Als vijfde generatie van deze familieonderneming wil de huidige directie de volgende generaties een duurzame en gezonde organisatie nalaten. Sociaal ondernemen is altijd een onderdeel geweest van de bedrijfsvoering, het is niet zozeer een uitgesproken visie maar meer een vanzelfsprekendheid.

Initiatief

Duurzaamheid en ‘social return’ zijn geen kwestie van volgen, maar van doen. Feyen wacht niet op verplichte wet- en regelgeving, maar neemt zelf het initiatief. Dat hoeft niet innovatief of groots te zijn, maar kan ook in kleine dingen zitten. Het moet in het collectief bewustzijn van de mensen komen en een vanzelfsprekendheid worden. Iedereen heeft daar een rol in. Met de certificatie op de PSO-prestatieladder maakt Feyen naar klanten en andere geïnteresseerden in één keer duidelijk waar ze als organisatie voor staan.

Inclusief werkgeverschap

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt.

Gelijke kansen

Bij Feyen is er geloof in gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor eenieder die een bijdrage wil en kan leveren in de maatschappij. Feyen neemt actief mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst. Bijvoorbeeld ‘oudere’ werknemers (56 jaar en ouder), werknemers uit de doelgroep vanuit de banenafspraak banen, scholingsbelemmerden (politieke vluchtelingen met een verblijfsstatus) of arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst of nieuw in dienst komen.

PSO-gecertificeerde organisaties stimuleren ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen, zo wordt er ook gewerkt bij Feyen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.