De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart, al kon gisteren en kan vandaag ook worden gestemd. In de aanloop hier naartoe zijn de Drenten door Trendbureau Drenthe gevraagd naar hun ervaringen en meningen over de gemeenteraadsverkiezingen, belangrijkste gemeentelijke opgaven, vertrouwen en betrokkenheid.

Thema’s

Volgens de Drenten zijn huisvesting & woningaanbod, milieu & klimaatverandering en landschaps- en/of horizonvervuiling de drie belangrijkste thema’s. Huisvesting en woningaanbod wordt in het bijzonder vaak (20%) gekozen als belangrijkste uitdaging. Over het algemeen zijn jongere en oudere generaties het eens over de grootste uitdagingen, maar er zijn wel kleine verschillen. Zo staan in de leeftijdscategorieën 18-34 jaar en 35-49 jaar winkels en voorzieningen (tegengaan leegstand en sluiting) in de top 3. Voor de groep van 75 jaar en ouder staat ook de bereikbaarheid van goede (gezondheids)zorg hoog op het lijstje met grootste uitdagingen.

Stemmen

Maar liefst 81% van de inwoners van de provincie Drenthe zou volgens Trendbureau Drenthe van plan zijn te gaan stemmen. Het aantal mensen dat waarschijnlijk of zeker gaat stemmen is het laagst in de leeftijdscategorie 18-34 jaar. Bij de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart 2018 was de opkomst in de provincie Drenthe 57 procent. In Coevorden was dat 56,03 procent in in 2014 was dat 53,9 procent.

Meer vertrouwen

De eigen gemeente en de provincie Drenthe kunnen rekenen op relatief veel vertrouwen van de inwoners. 45% van de Drenten geeft aan een beetje vertrouwen te hebben in de gemeente en 36% heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente. Voor de provincie Drenthe was dat respectievelijk 43% en 35%. In de Rijksoverheid hebben de Drenten het minste vertrouwen, 39% van de inwoners geeft aan een beetje vertrouwen in de Rijksoverheid te hebben en slechts 18% (heel) veel vertrouwen. 42% zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in de rijksoverheid.

Beperkt vertegenwoordigd

Wanneer inwoners het gevoel hebben dat zij niet gehoord of vertegenwoordigd worden, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de democratie en de kwaliteit van de samenleving. Inwoners voelen zich dan niet begrepen en herkennen zich niet in de uitvoering van beleid. Een groot deel van de Drenten (34%) voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 41% heeft geen uitgesproken opvatting, 24% voelt zich wel vertegenwoordigd. De groep jongvolwassenen voelt zich daarbij het vaakst niet vertegenwoordigt door de politiek (39%). Onder de laagopgeleiden voelt zelfs 42% van de inwoners zich niet vertegenwoordigd door de politiek.

Betrokkenheid

Nagenoeg alle Drenten willen betrokken worden bij de plannen van de gemeente (98%). Slechts 2% heeft daar geen behoefte aan. Voor een kwart (27%) blijft het bij ‘alleen geïnformeerd worden’. Ruim de helft (58%) wil naast het geïnformeerd worden ook graag meedenken. Daarnaast is er een categorie die mee wil besluiten en/of beslissen over gemeentelijke budgetten (13%). De wens van Drenten om gehoord te worden, invloed en zeggenschap te hebben bij de plannen van gemeenten is dus groot, maar blijkt in de praktijk slechts beperkt aan de orde.

Het complete onderzoek is hier te bekijken.

Afbeelding: Trendbureau Drenthe.