Coevorden – Er kwamen nogal wat vragen over de woningbouw tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Een thema dat overal in den lande speelt en zeker ook in de gemeente Coevorden. Daarbij kwam ook het thema doorstroming op de woningmarkt ter sprake.

Henk Mulder van BBC2014 stelde in de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond, dat de woningbouw stokt in gemeenten. Hij vroeg zich af hoeveel bouwaanvragen zijn ingewilligd in 2021 en welke bestemmingsplannen in behandeling worden gehouden. Wethouder Bea Meppelink liet weten, dat vorig jaar 273 bouwvergunningen zijn verleend en dit jaar inmiddels 151.

Zijn fractiegenoot Erik Holties vroeg zich af wat betaalbare en starterswoningen zijn. “Woningen zijn nagenoeg onbetaalbaar. Er moet voldoende mankracht zijn op de afdeling bouwen. We hebben als raad niet voor niets anderhalf miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Denk in mogelijkheden en kleur af en toe buiten de lijntjes.” In de raadsvergadering van 30 juni opperde hij reeds het idee om mooie plannen uit te besteden.

De PvdA bij monde van Michel Blanken had er eerder al voor gepleit, dat 250 van de te bouwen 750 woningen voor jongeren bestemd zijn. “Het CDA”, aldus Eddy Heeling, “wil bouwen wat de samenleving vraagt. Hij vroeg zich af welke ideeën het college heeft voor uitvoering van de woonvisie. De VVD liet in een eerdere raadsvergadering reeds weten, dat de gemeente altijd ruimte moet bieden voor goede initiatieven.

Knarrenhof

Jerry Stoker van het PAC diende twee moties in wat betreft woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt. “Oudere inwoners”, zo zei Stoker, “wonen vaak in de ruime huur- en koopwoningen. Veel mensen moeten lang wachten voor een woning vrij komt of omdat de prijs te hoog is. Stichting Knarrenhof heeft een slimme manier heeft bedacht waarbij oudere inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en waardoor anderen meer kans krijgen op een grotere woning. Per nieuw te bouwen Knarrenhof komen zo’n twintig tot dertig woningen vrij.” Het PAC wilde, dat het college contact moet leggen met Stichting Knarrenhof en bespreekt of het mogelijk is dat er in elk (centrum) dorp en de stad een Knarrenhof gebouwd gaat worden.

Wethouder Steven tegen ontraadde de moties, omdat er net een nieuwe woonvisie is aangenomen waarin al plannen staan. Het PAC trok de ene motie in, de motie wat betreft de knarrenhoven werd vooralsnog aangehouden en wordt mogelijk later ingediend.

Zie ook:

Raad vreest voor bouwprojecten in relatie tot personele bezetting gemeente

Raad neemt unaniem de woonvisie aan