Coevorden – Tweede Kamerlid Anne Kuik (CDA) was maandag op werkbezoek in de gemeente Coevorden. Op uitnodiging van wethouder Jeroen Huizing liet zij zich informeren over de aanpak van laaggeletterdheid binnen de gemeente.

Ze ging in gesprek met Taalpuntcoördinator Dianne Spaan-Companje en haar moeder Erika Companje. Erika was zelf laaggeletterd en is nu taalambassadeur. Ook bracht de delegatie een bezoek aan de Drentse Taalhelden van Juf Wilhelmina in de Wilhelminaschool en Kinderwereld, beide gevestigd in Brede School SOM.

Taal is macht

Jeroen Huizing en Anne Kuik hoorden een bevlogen verhaal van Dianne en haar moeder Erika over wat het met je doet als je laaggeletterd bent en hoeveel rijker je wereld wordt als je door een taalcursus goed leert lezen en schrijven. Erika: “Ik vind het van belang dat mijn verhaal verteld wordt. Taal is macht.” Erika heeft zelf niet de kans gehad om door te leren, maar vond het voor haar kinderen wel belangrijk. Dit heeft ze altijd gestimuleerd ondanks dat ze zelf laaggeletterd was.

Jongeren

Tijdens het gesprek kwamen ook de zorgen over de toename van laaggeletterdheid onder jongeren aan de orde. Na het behalen van een startkwalificatie in het onderwijs vindt er geen taalonderhoud meer plaats. Je gaat aan het werk en hoeft ook niet meer te leren. Daardoor kan het taalniveau weer afnemen. Het is van belang om taal actief te houden, zo was de conclusie.

Bij het bezoek aan de Drentse Taalhelden van Juf Wilhelmina ging het gesprek over de ‘ouderkamer’, waar ouders van leerlingen net als hun kinderen werken aan het vergroten van hun woordenschat. De ouder is heel belangrijk in het leerproces. In gesprekken gaat het over meer dan alleen taal. Bijvoorbeeld over eten, wat geef je je kind mee naar school, op tijd komen.

Bij Kinderwereld namen Jeroen Huizing en Anne Kuik deel aan de kring en zagen ze hoe leuk en leerzaam het is om op een speelse manier met de Logo 3000 methode de woordenschat van kinderen te vergroten.