Coevorden- Woonwijkcentrum De Schutse bestaat 65 jaar en dat wordt tot en met vrijdag gevierd. Vanochtend was de opening van het feestprogramma, waarbij locatiehoofd Gerrie Hamberg de officiële opening verrichtte met een toespraak.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers hadden zich verzameld in het atrium en bij de koffie was een lekker gebakje. “Niet alle 65 jaar heb ik meegemaakt”, aldus Gerrie Hamberg, “maar wel 43 daarvan samen met nog een aantal collega’s.” Zij gaf een beeld van veranderingen in de zorg. “De woningnood was destijds hoog. Ouderen moesten plaatsmaken voor jongeren. Die ouderen, al waren zij soms nog maar 65 jaar, gingen naar bejaardentehuizen. Zij werden er compleet verzorgd na jarenlang hard werken.” Later kwamen er aanleunwoningen en was de eerste renovatie in 1984. De nieuwe De Schutse werd in 2003 geopend. “Inmiddels is de zorg heel anders. ‘Rust roest’ bepaalt het huidige leven. Wat je zelf kan, doe je zelf.” Gerrie Hamberg toonde haar trots over de zorg die in De Schutse wordt geboren. “De Schutse staat voor beschutting. Het leven hier heeft z’n mooie kanten. Er zijn activiteiten en de collega’s zijn heel zorgzaam.”

Zij zette tot slot de feestcommissie in het zonnetje. Daarna was het tijd voor bewegen, want dat hoort erbij. Met begeleiding van beweegagoog Bibi Steenbergen werden oefeningen gedaan, ook door de kinderen van De Rollebol die hun plek hebben in De Schutse.

Vanmiddag is er een bingo en muziek en zang van Tonny Janssen. Donderdag 1 juni is er een tuinfeestje voor medewerkers en vrijwilligers, waarbij een pubquiz wordt gehouden door Jarno Kikkert.

Tot slot is er op vrijdag 2 juni een familiedag. Er wordt gezamenlijk gegeten en er is een muzikaal feestje met André de Klein en Monique Hegen.