Dalen – De Daoler Express kwam maandagavond plotsklaps binnen tijdens de ledenvergadering van de Daler Voices. De dames van de Daoler Express hadden twee pakketten, die absoluut snel moesten worden afgeleverd.

Het eerste pakket bevatte het nieuwe logo van de Daler Voices, gemaakt door Laura de Vries uit Dalen en een heerlijke taart van Echte Bakker Eising. Bovendien werd de nieuwe website onthuld, mede tot stand gekomen door JSE ICT uit Gramsbergen. Deze heuglijke feiten werden gevierd met een feestelijke bubbel, aangeboden door Lalie Franse Wijnen.

Enkele leerkrachten van de BWB-school namen in 2017 het initiatief voor oprichting van een koor, dat door Jochem Weggemans -vakleerkracht muziek- geleid wordt. Vrij snel meldden zich ook anderen aan en werd het koortje een koor. Het werd een vrouwenkoor, omdat mannen het lieten afweten. Momenteel zijn er 39 vrouwen leden, verdeeld over de stemmen sopraan, mezzo-sopraan en alt. Besloten werd, dat het een popkoor werd. Er kwamen allerlei commissies en inmiddels staat de Daler Voices als een huis. Er wordt wekelijks op maandag van 18.15 tot 19.45 uur gerepeteerd.
Na de start van het koor moest er van alles geregeld worden. Er kwam een bestuur, de oefenplek in de school werd besproken, een contract met Jochem werd opgemaakt en er werd besloten dat we een popkoor zouden worden. Het repertoire zou hoofdzakelijk bestaan uit popliedjes. Geleidelijk aan werden er verschillende commissies in het leven geroepen: voor de muziek, de PR, de kleding, Lief-en-Leed en voor concerten. Alle liedjes worden uit het hoofd gezongen, dus er moet ook thuis goed geoefend worden. We zingen in het Engels en Nederlands maar ook in het Drents en oefenen wekelijks op maandagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur in de BWB-school.

Het koor is ook te vinden op Facebook en Instagram.