Coevorden – Communicatie speelde vanavond in de raadsvergadering een hoofdrol bij de vaststelling van het bestemmingsplan zonneakker Haarstdiek in Sleen. De fracties gingen ondanks dit kritiekpunt akkoord met het voorstel.

Zowel Jerry Stoker van het PAC als Erik Bonkes van de VVD gingen er uitvoerig op in. Er is waardering voor de communicatie vanuit de initiatiefnemer, minder voor de gemeente. “De communicatie ligt vooral bij de initiatiefnemer, die er wel alles aan heeft gedaan”, stelde Stoker. Erik Bonkes: “Het college heeft verbindend bestuur neergezet, maar moet ook proeven en ervaren wat er onder de inwoners leeft. Inwoners voelen zich voor een voldongen feit gesteld. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt: dat is verbindend besturen. Ik hoop dat het college beter aan de voorkant gaat communiceren en informeren.”

Eddy Heeling van het CDA sprak over een snelle procedure. “De initiatiefnemer heeft aanpassingen in plannen gedaan en heeft een handreiking richting inwoners gedaan.” Henk Bouwers (PPC) vindt, dat de communicatie op alle punten goed is verlopen.

Lees ook:

Zonnepark: “Niemand blij maken met dooie mus”