Coevorden – Een motie van de PvdA over een sociaal vangnet in verband met de inflatie werd ondersteund door het college, zo bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

Marjan Nijenbanning van de PvdA stelde namens haar fractie vast, dat het begrip armoede niet alleen meer geldt voor energie, maar op tal van onderwerpen. “Dit is niet meer alleen van toepassing op mensen binnen de inkomensgroep sociaal minimum, maar ook voor de groep inwoners tot en met 140 procent boven dit sociaal minimum. Ook zzp’ers en lokale (kleinere) ondernemers worden hier de dupe van. We hebben te maken met een optelsom aan stijgende kosten voor voedsel, brandstof en andere belangrijke boodschappen.”

Marjan Nijenbanning vindt, dat de oorzaak ligt in de slechte inkomenspositie door flexcontracten, een te dure woningmarkt en verlies van inkomsten door corona voor zzp’ers en kleine ondernemers. “Dit doet een beroep op hulp van de gemeente, lokale hulporganisaties, voedselbanken en kerken.”

Zij vreest, dat dit grote gevolgen heeft op het gebied van wonen, opvoeding, opleiding, gezondheid, werk en toegang tot onderwijs, sport, cultuur en recht. “De groep ‘werkende armen’ groeit vanwege de hoge inflatie. “Wij vinden dat het college een voorstel moet doen voor bijvoorbeeld de voedselbank, de doe-mee-pas en de klussenbus om daarmee een vangnet te hebben.”

Wethouder Joop Slomp vond het namens het college een sympathiek plan. “We gaan ernaar kijken en we komen met voorstellen. Maar verwacht niet dat wij met honderden euro’s kunnen ondersteunen.”