Coevorden – Een op de negen inwoners van de gemeente Coevorden is laaggeletterd. “Kunnen lezen en schrijven betekent veel voor het meedoen in de maatschappij”, aldus wethouder Jeroen Huizing. “Een serieuze uitdaging dus, waarmee het hele jaar door veel mensen aan de slag zijn.”

Volgende week is er, tijdens de Nationale Week van de Alfabetisering, extra aandacht voor deze uitdaging. De Week van de Alfabetisering is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, die zich inzet voor een samenleving met ruimte voor een leven lang leren en ontwikkelen. Dat doet de stichting samen met allerlei mensen, bedrijven en organisaties. Het biedt de kans om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone.

Coevorden haakt aan

Samen met onder andere de bibliotheken, de taalhuizen en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe haakt de gemeente Coevorden aan bij de landelijke campagne om samen de laaggeletterdheid terug te dringen. Maandag 9 september is er een bijeenkomst in Theater Hofpoort.

Zo is er een feestelijke lunch met de Taalmaatjes. Dat zijn vrijwilligers die inwoners van Coevorden persoonlijk begeleiden om de taal beter onder de knie te krijgen. Het werk van de Taalmaatjes wordt extra in de schijnwerpers gezet en er zijn mogelijkheden om je als taalvrijwilliger aan te melden.

Bondgenoten

In elke Drentse gemeente is een taalhuis gevestigd. Tijdens de bijeenkomst van aanstaande maandag staan de twaalf taalhuiscoördinatoren in de schijnwerpers. De bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, ditmaal in Theater Hofpoort in Coevorden.

De genodigden krijgen in het Hofpoort Theater een feestelijk avondprogramma voorgeschoteld. Voorzitter Eric van Oosterhout presenteert de bijeenkomst waarop onder andere de provinciale Taalheldenprijzen worden uitgereikt.

Resultaten taaltrajecten

Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste resultaten van een onderzoek naar het effect van Drentse taaltrajecten gepresenteerd. Daaruit blijkt onder andere dat 80 procent van de Drentse deelnemers aan de taaltrajecten een verbetering ervaart van hun taalvaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Professionals

In De Nieuwe Veste wordt woensdag 11 september een kennisevenement over laaggeletterdheid gehouden. Die is speciaal bedoeld voor professionals die met jonge kinderen in het voor- en vroegschoolse veld werken. Wetenschapsjournalist Mark Mieras, bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’, vertelt over het ‘beweeglijke brein’ en het plezier van taal en verhalen. In het programma is verder aandacht voor bijvoorbeeld het herkennen van laaggeletterdheid en het bevorderen van het leren van taal met bewegen.

Daarnaast besteedt de Wilhelminaschool veel aandacht aan deze week.

Taalheld

De Stichting Lezen & Schrijven reikt jaarlijks prijzen uit aan taalhelden. Vorig jaar werd Wout-Ann Botter uit Wezup jaar gekozen als taalheld in de categorie Taalbegeleider, onder andere vanwege haar inzet voor het opzetten van een taalmaatjesproject bij Humanitas.