Coevorden/regio – Volgens cijfers van het CBS zamelden de Nederlandse gemeenten in 2019 gemiddeld 493 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent.

In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en grof tuinafval. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In zeer sterk stedelijk gebied wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld, in 2019 was dit 413 kilo. In niet-stedelijk gebied lag dit met 602 kilo per inwoner aanzienlijk hoger. In deze gemeenten staan minder flats en meer huizen met een (grotere) tuin, waardoor er meer gft-afval en grof tuinafval is.

Zonder gft-afval en grof tuinafval zijn de verschillen een stuk kleiner: 379 kilo overig afval per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten tegen 396 kilo per inwoner in niet-stedelijke gemeenten.

Gemeente Coevorden

Er zijn dertien gemeenten waarin per inwoner meer dan 200 kilo gft-afval wordt opgehaald. Daarbij behoort de Drentse gemeente Westerveld 237,5 kilo per inwoner. In de gemeente Coevorden gaat het om 168,4 kilo per inwoner.

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 64 kilo oud papier per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilo. Het gemiddelde ligt op 49 kilo, in Coevorden is dat 47,1 kilo.

De cijfers van alle gemeenten zijn te bekijken via deze link.