Sleen – In de Protestantse Gemeente Sleen wordt zondag 27 oktober voor het eerst een Preek van de Leek gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan De Koepen 1 in Sleen en begint om 16.00 uur.

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Iedereen kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een ‘leek’ zijn/haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst. De leken zijn niet gekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben.

Het spits wordt afgebeten door burgemeester Bert Bouwmeester. Hij zal vanuit het Bijbelboek Genesis spreken over ‘Rentmeesterschap’. Tijdens de dienst vertelt hij ook waarvoor hij graag een collecte wil houden.