Coevorden – Onlangs ontvingen bijna dertig beheerders van wijkgebouwen, multifunctionele accommodaties, scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke gebouwen een mail van de gemeente waarin zij worden gevraagd om uitgiftepunt van menstruatieproducten te worden. Aanleiding is de aanpak van menstruatiearmoede. Op 6 juli 2021 nam de gemeenteraad van Coevorden raadsbreed de motie aan om menstruatiearmoede aan te pakken en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

De brief van het college betreffende de uitvoering van de motie staat vandaag, dinsdag 1 februari, bij de ingekomen stukken op de agenda van de raadsvergadering. Wie de brief wil lezen of de vergadering wil volgen: dat kan via deze link.

Ongemak door geldgebrek

Een op de tien meisjes en vrouwen in Nederland heeft wel eens moeite met het betalen van menstruatieproducten. Het kan vrouwen en meisjes in de weg zitten bij schooldeelname, bij het sporten of op het werk. Daarnaast wordt door geldgebrek soms gekozen voor ongeschikte alternatieven die kunnen leiden tot ongemak, irritaties en zelfs infecties.

Laagdrempelig

Op basis van onderzoek en bevindingen elders uit het land wil de gemeente Coevorden menstruatieproducten op een laagdrempelige manier en onder toezicht aanbieden. Meisjes en vrouwen vinden het vaak moeilijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Zowel bij henzelf, als binnen de hulpverlening vormt menstruatie en menstruatiearmoede een taboe. Uit een pilot in bijvoorbeeld Amstelveen blijkt ook dat deze producten op scholen juist beschikbaar gesteld moeten worden op een plek waar toezicht is om flauwe grappen te voorkomen. Daarnaast is de afname van menstruatieproducten afhankelijk van de inzet van degene die de producten beheert en hierop toezicht houdt.

Uitgiftepunten

Wethouder Joop Brink: “De gemeente Coevorden wil bevorderen dat haar inwoners meedoen in de maatschappij. Daarom helpt zij graag meisjes en vrouwen die de menstruatieproducten niet of nauwelijks kunnen betalen.” Om uitvoering te geven aan de motie heeft de gemeente Coevorden een lijst opgesteld met mogelijke uitgiftepunten, waar dames de gratis menstruatieproducten kunnen ontvangen.

Armoedefonds

De gemeente Coevorden werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Het Armoedefonds is landelijk actief op het thema menstruatiearmoede en draagt in Coevorden zorg voor de distributie en de contacten met alle uitgiftelocaties. Zij noemen dat een MUP, een Menstruatieproductenuitgiftepunt. Een medewerker van het Armoedefonds neemt op korte termijn contact op met de betreffende beheerders om te kijken op welke wijze hun organisatie hierin een rol kan spelen.

Zie ook:

Gratis menstruatieproducten voor in ieder geval minima