Coevorden – De Brandwondenstichting houdt van 7 tot en met 13 oktober de jaarlijkse collecteweek. Dat is ook in Coevorden het geval. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.

Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. De Brandwondenstichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt artsen en verplegend personeel, zet campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpt slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie staat op over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.