Coevorden – De werkgroep Lootuinen Beweegt hield vandaag een wijkdag in de speeltuin aan de Elemastraat als vervolg op de wijkdag van oktober 2021. Bewoners van de wijk konden in gesprek met vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig, zoals Domesta, Dagelijks Leven, HomeStart, Kinderopvang Gans Anderz, MFC Ravelijn Verbindt en Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ook de buurtsportcoaches Gezond Coevorden waren van de partij.

Bewoners konden hun wensen, klachten, ideeën en plannen kenbaar maken en daaraan werd goed gehoor gegeven. Heel wat wijkbewoners kwamen een kijkje nemen. Ideeën voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving worden verder uitgewerkt met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds. Aan de hand daarvan is het de bedoeling, dat er een burgerbegroting komt, waarmee wijkbewoners zelf aan de slag gaan.

In het project ‘Wat beweegt Coevorden?’ werkt het ZorgInnovatieForum samen met inwoners van Lootuinen, Domesta, Kracht van de Veenkoloniën, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden aan een verbeterde leefbaarheid, veiligheid en verbinding en ontmoeting in de wijk.