Coevorden – Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden bestaat uit zes personen. Door de verhuizing van de huidige penningmeester is het bestuur op zoek naar een opvolger. Gezocht wordt iemand met kennis van financiën, die kan werken met een geautomatiseerd administratiesysteem. De specifieke taken van de penningmeester zijn het samenstellen van de jaarrekening, het uitbrengen van periodieke financiële overzichten en het aanvragen van subsidies bij overheden en fondsen.

Interesse in het in standhouden van het cultureel erfgoed is belangrijk, waarbij kennis over het Jodendom geen vereiste is. Belangstelling voor weegt zwaarder dan kennis over het Jodendom. Ook het meedenken over de verdere ontwikkeling van de voormalige synagoge als museum behoort tot de taak van het bestuur.

De synagoge is drie middagen per week open voor het publiek en draait geheel op vrijwilligers. Bestuursleden zijn onderdeel van de gehele vrijwilligersgroep, maar dragen de verantwoordelijkheid voor zowel het beleid, de inhoudelijke kant van het museum, als de openingstijden.

Wie belangstelling heeft, kan mailen naar info@synagoge-coevorden.nl.