Regio – Vanuit de Wageningen University & Research start Maria de Wit een onderzoek naar de beleving van het Bargerveen. Daarvoor gaat zij diverse mensen in onder andere Coevorden benaderen.

Beheer hoogvenen

Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen mensen aangeven welke waarde dit gebied voor hen heeft en hoe zij het landschap ervaren. Met de uitkomsten willen onderzoekers bijdragen aan het toekomstige beheer van Nederlandse hoogvenen.

Het landschap in Nederland verandert razendsnel. Van de hoogvenen zijn er nog maar enkele gebieden over. De rest is eeuwenlang afgegraven en als turf opgestookt en ontgonnen voor de landbouw. De resterende hoogvenen zijn beschermde natuurgebieden.

Bargerveen

In Nederland en Europa wordt veel geïnvesteerd in hoogveenherstel. Maar wat betekenen die hoogvenen nu eigenlijk voor de omwonenden? Hoe ervaren zij deze landschappen? Hoe gebruiken zij de hoogveengebieden? En hoe kan daarmee rekening worden gehouden in het terreinbeheer? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Wetfutures van Wageningen University & Research.

Zowel online als offline worden willekeurig gekozen inwoners benaderd om bij te dragen aan het onderzoek over het Bargerveen. Via een anonieme online-enquête wordt gevraagd welke waarden zij hechten aan het Bargerveen. Er worden vragen gesteld over de natuurlijke en cultuurhistorische betekenissen van het landschap. Met de resultaten kan het onderzoek bijdragen aan een het toekomstig beheer van hoogveenlandschappen en beter inspelen op de verschillende wensen uit de omgeving.

Deelname

Wilt u ook een bijdrage leveren? Iedereen die zich betrokken voelt bij het Bargerveen kan de enquête invullen via deze link. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.