Coevorden – Vanaf september kunnen weer nieuwe aanvragen voor subsidie uit het Aanjaagfonds Evenementen worden gedaan. De evenementenkalender raakt weer aardig vol met allerlei evenementen. Ook de beoordelingscommissie van het Aanjaagfonds Evenementen in Coevorden merkt dat. De afgelopen periode zijn diverse evenementen financieel ondersteund uit dit fonds.

De bijdrage is maximaal 30 procent van de begroting van het evenement tot een maximum van 5.000 euro. Belangrijke criteria zijn samenwerking, onderscheidend vermogen en het trekken van bovenlokaal tot (inter)nationaal publiek. Meer informatie staat op www.coevorden.nl/aanjaagfondsevenementen.