Regio – Sinds medio maart is er de regeling: Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK), waarvoor het kabinet geld heeft vrijgemaakt. Zojuist werd bekend, dat het aantal zzp’ers dat daarop een beroep doet sterk achterblijft bij het verwachte aantal.

Op deze regeling kan een beroep worden gedaan als het inkomen is gedaald en noodzakelijke kosten niet meer kunnen worden betaald.

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021 ingediend worden en bedraagt maximaal 1.000 euro per maand op basis van de werkelijke woonkosten. De uitvoering van de regeling wordt gedaan door de gemeente Emmen. Aanvragen kan via deze pagina.

Inwoners komen mogelijk voor TONK in aanmerking als: -u 18 jaar of ouder bent; -uw inkomen minstens 30% lager is door de coronamaatregelen; -u uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen kunt betalen; -uw woonkosten minstens 50% van het verlaagde inkomen bedragen; -u ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen. Afhankelijk van de situatie wordt de hoogte van uw TONK-uitkering bepaald.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Coevorden. Meer nieuws over de andere financiële regelingen staat op deze pagina van de Rijksoverheid.