Coevorden – De gemeente Coevorden heeft nog subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gezonder Coevorden. Voor dit jaar was hiervoor ruim 130.000 euro beschikbaar. Daarvan ligt nog een deel op de plank voor nieuwe aanvragen. De activiteiten, waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moeten dan wel in 2021 starten. Voor 2022 komt er een nieuwe regeling.

Anneke Welink, beleidsmedewerker gezondheid, geeft aan dat het aantal aanvragen achter loopt in vergelijking met voorgaande jaren. Ze roept inwoners op alsnog een aanvraag te doen voor activiteiten die gezondheid, beweging, een gezondere leefstijl of bewustwording stimuleren en bevorderen. “Door alle coronabeperkingen tot september werden veel minder activiteiten
georganiseerd. Daarna kon er weer meer, maar was er ook een andere subsidieregeling (regeling Frisse Start) waarvoor veel aanvragen werden gedaan. Hierdoor liep het aantal aanvragen voor de regeling ‘Gezond in Coevorden’ wat terug”, aldus Anneke Welink.

Frisse Start regeling succesvol

Vanaf mei 2021 was er de Frisse Start regeling. Met die regeling kunnen verenigingen die met vrijwilligers werken, 1.500 euro aanvragen voor de start van hun activiteiten na alle coronabeperkingen. Daarvan is heel veel gebruik gemaakt. De 100.000 euro die de gemeente hiervoor, samen met de provincie Drenthe, beschikbaar stelde is nagenoeg besteed.

Sport- en preventieakkoord

Aanvragen voor de regeling ‘Gezond in Coevorden 2021’ kan dus nog de komende maanden. Of daarna voor de nieuwe regeling in 2022. Voorwaarde is dat de aanvrager partner moet zijn van het Sport- en Preventieakkoord. Dit betekent dat de aanvrager en/of initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren aan een of meer thema’s. Via deze link is meer informatie te lezen.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. Voor een inwonersinitiatief kan ook Stichting Inwoners Aan Zet optreden als rechtspersoon. Meer informatie staat op www.stichtinginwonersaanzet.nl.

De beleidskaders en de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en het aanvraagformulier zijn te vinden via www.coevorden.nl/gezond-in-coevorden. Voor vragen over de subsidie: Anneke Welink, team Economie & Leefbaarheid via tel. 14 0524 of a.welink@coevorden.nl of met de buurtsportcoach via buurtsportcoaches@mwcoevorden.nl.