Coevorden – Organisatoren van evenementen kunnen vanaf deze week tot en met 25 april 2022 weer subsidie aanvragen via het aanjaagfonds evenementen. De tweede mogelijkheid om een aanvraag te doen is in september.

De evenementen moeten op de eerste plaats vernieuwend zijn of vernieuwende onderdelen hebben. Ze moeten de naamsbekendheid van de gemeente vergroten. Ook belangrijk is de samenwerking met andere (lokale) organisaties en met inwoners. Het evenement moet eveneens bijdragen aan de lokale economie in de vorm van bestedingen.

Een vergunning voor een evenement moet tussen de twaalf en zestien weken voor de start van het evenement worden aangevraagd.

De hoogte van de subsidie is maximaal 30 procent van de subsidiabele kosten van het evenement met een maximum van 5.000 euro. Het college verleent een subsidie maximaal tweemaal aan hetzelfde evenement. In het tweede jaar is de subsidie maximaal 50 procent van het gesubsidieerde bedrag in het eerste jaar.

De exacte voorwaarden staan op www.coevorden.nl/aanjaagfondsevenementen.